2021-05-15     Dionizego, Nadziei, Zofii     "Życie tylko dla samego siebie jest korozją osobowości". Wiktor Hugo    

 1. Klauzula informacyjna

,Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wiesława Kowalskiego z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl

Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska