2021-03-04     Adrianny, Kazimierza, Wacława     "Tylko Bóg jest oparciem dla wszystkich wartości, tylko On nadaje ostateczny sens naszej ludzkiej egzystencji." - Jan Paweł II    

 1. Klauzula informacyjna

,Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wiesława Kowalskiego z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl

Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska