2020-05-30     Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama        
Strona główna -> Materiały

Materiały uzupełniające dla kl. 6a

 

Plik do pobrania – karta pracy

Proszę, aby pobrać i wydrukować powyższy plik. Zależy mi, by po wykonaniu kolejnych ćwiczeń, Uczeń zapisał podsumowanie w tabeli, a Rodzic potwierdził wykonanie zadań podpisem.

W sytuacji podjęcia kilku prób, należy uwzględnić wynik najlepszy, a w uwagach wpisać ilość prób i orientacyjny czas pracy.

 

Kartę należy oddać nauczycielowi na najbliższych zajęciach.

 

Powodzenia :)

 

 

Piątek 13.03.2020

 

  1. Tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 100. (min. 5 min.)

   https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j4g0c-la-m9c-n35-p0 

  2. Dodawanie i odejmowanie pamięciowe wielkich liczb. (min. 10 min.)

  https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j1k003-la-mio-n35-p0

  3. Dodawanie liczb naturalnych sposobem pisemnym. (min. 5 min.)

  https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j1g041-l34-m9c-n35-p0

  4. Pamięciowe dodawanie ułamków dziesiętnych. (min. 10 min.)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j121-l5-mio-n35-p0

  5. Dodawanie pisemne ułamków dziesiętnych. (5 min)

  Podręcznik, str. 240, zadanie 10 a, b, c

  Zadanie należy wykonać w zeszycie do matematyki i sprawdzić kalkulatorem.

 

Poniedziałek 16.03.2020

 

  6. Tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 100. (min. 5 min.)

  https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j4g0c-la-m9c-n35-p0

  7. Dodawanie i odejmowanie pamięciowe wielkich liczb. (min. 5 min.)

  https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j1k003-la-mio-n35-p0

  8. Odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym. (min. 10 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j1g042-l34-mio-n35-p0

  9. Pamięciowe odejmowanie ułamków dziesiętnych. (min. 10 min.)

https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j122-l5-mio-n35-p0

  10. Odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych. (5 min)

  Podręcznik, str. 240, zadanie 10 d, e, f

  Zadanie należy wykonać w zeszycie do matematyki i sprawdzić kalkulatorem.

 

Wtorek 17.03.2020

 

  11. Tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 100. (min. 5 min.)

  https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j4g0c-la-m9c-n35-p0

  12. Pamięciowe dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. (min. 5 min.)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j123-l5-m9c-n35-p0

  13. Pamięciowe mnożenie wielkich liczbach. (min. 5 min)

https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j1kg04-lc-m9c-n35-p0

  14. Mnożenie liczb naturalnych sposobem pisemnym. (min. 10 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j1gg44-la-mio-n35-p0

  15. Pamięciowe mnożenie ułamków dziesiętnych. (min. 10 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j124-lc-mio-n35-p0

  16. Mnożenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym. (10 min)

  Podręcznik, str. 240, zadanie 11 a, b, c

  Zadanie należy wykonać w zeszycie do matematyki i sprawdzić kalkulatorem.

 

Środa 18.03.2020

 

  17. Tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 100. (min. 5 min.)

  https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j4g0c-la-m9c-n35-p0  

  18. Pamięciowe mnożenie ułamków dziesiętnych (min. 5 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j124-lc-m9c-n35-p0 

  19. Dzielenie liczb naturalnych sposobem pisemnym. (min. 10 min)

https://www.matzoo.pl/klasa6/dzielenie-pisemne_30_133

lub

https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j1gg48-lc-mio-n35-p0

20. Pamięciowe dzielenie ułamków dziesiętnych (min. 10 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j128-la-mio-n35-p0

  21. Dzielenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym (10 min)

  Podręcznik, str. 240, zadanie 12 a, b, c

  Zadanie należy wykonać w zeszycie do matematyki i sprawdzić kalkulatorem.

 

Czwartek 19.03.2020

 

  22. Pamięciowe mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych (min. 5 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j12c-la-m9c-n35-p0 

  23. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych (min. 20 min)

https://www.matzoo.pl/klasa6/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-zwyklych_30_450

  24. Dodawanie liczb mieszanych (min. 10 min)

https://www.matzoo.pl/klasa6/dodawanie-liczb-mieszanych_30_201

  25. Odejmowanie liczb mieszanych (min. 10 min)

https://www.matzoo.pl/klasa6/odejmowanie-liczb-mieszanych_30_355

 

Piątek 20.03.2020 

   

  26. Dodawanie liczb mieszanych (min. 5 min)

https://www.matzoo.pl/klasa6/dodawanie-liczb-mieszanych_30_201 

  27. Odejmowanie liczb mieszanych (min. 5 min)

https://www.matzoo.pl/klasa6/odejmowanie-liczb-mieszanych_30_355

  28. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych (min. 10 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/mnozenie-i-dzielenie-ulamkow-zwyklych_30_451 

  29. Mnożenie liczb mieszanych (min. 10 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/mnozenie-liczb-mieszanych_30_373

  30. Dzielenie liczb mieszanych (min. 10 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/dzielenie-liczb-mieszanych_30_374 

  Jeśli jest taka konieczność, ćwiczenia należy wykonać w zeszycie, a następnie wpisać wyniki na stronie w celu sprawdzenia.

    

Poniedziałek 23.03.2020

 

  31. Dodawanie liczb mieszanych (min. 5 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/dodawanie-liczb-mieszanych_30_201

  32. Odejmowanie liczb mieszanych (min. 5 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/odejmowanie-liczb-mieszanych_30_355 

  33. Mnożenie liczb mieszanych (min. 5 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/mnozenie-liczb-mieszanych_30_373

  34. Dzielenie liczb mieszanych (min. 5 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/dzielenie-liczb-mieszanych_30_374

  35. Ułamki dziesiętne i liczby mieszane (min. 20 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/dodaj-liczbe-dziesietna-do-mieszanej_30_356 

  Jeśli jest taka konieczność, ćwiczenia należy wykonać w zeszycie, a następnie wpisać wyniki na stronie w celu sprawdzenia.

    

  Wtorek 24.03.2020

   

  36. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (około 10 min)

  https://pl.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math/powers-of-ten/imp-multiplying-and-dividing-decimals-by-10-100-and-1000/a/multiplying-by-10-100-1000

  37. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… c.d (min. 5 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j124-l5-m9c-n35-p0

  38. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (około 10 min)

  https://pl.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math/powers-of-ten/imp-multiplying-and-dividing-decimals-by-10-100-and-1000/a/multiplying-and-dividing-by-powers-of-10

  39. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… c.d (min 5 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j128-l5-m9c-n35-p0

  40. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… c.d (min. 10 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j12c-l5-mio-n35-p0

   

  Środa 25.03.2020

   

  41. Mnożenie i dzielenie ułamków przez 10, 100, 1000… (min. 5 min)

  https://www.thatquiz.org/pl-3/?-j12c-l5-mio-n35-p0 

  42. Prosty sposób na zamianę jednostek masy - film z przykładami (10 min.)

  https://www.youtube.com/watch?v=Gx9RnsP13nc 

  43. Jednostki masy - ćwiczenia (min. 20 min)

https://www.matzoo.pl/klasa6/jednostki-masy_38_460

 

  Czwartek 26.03.2020

    

  44. Prosty sposób na zamianę jednostek długości - film z przykładami. (10 min.)

  https://www.youtube.com/watch?v=0tL01MuA_Oo

  45. Jednostki długości - ćwiczenia. (min. 10 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/jednostki-dlugosci_38_459

  46. Prędkość, droga, czas film z przykładami (15 min)

  https://www.youtube.com/watch?v=5ysL4vfacxk

  47. Prędkość, droga, czas ćwiczenia (min. 10 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/predkosc-droga-czas-poziom-1_87_624

   

  Piątek 27.03.2020

   

  48. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych (min. 10 min)

https://www.thatquiz.org/pl-1/?-j4h03-lc-mio-n35-p0

  49. Dodawanie w pamięci liczb wymiernych (min. 5 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/dodawanie-w-pamieci-liczb-wymiernych_35_162

  50. Odejmowanie w pamięci liczb wymiernych (min. 5 min)

  https://www.matzoo.pl/klasa6/odejmowanie-w-pamieci-liczb-wymiernych_35_185 

  51. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach z wynikiem ujemnym (min. 20 min)

https://www.matzoo.pl/klasa6/odejmowanie-ulamkow-o-roznych-mianownikach-z-wynikiem-ujemnym_35_141

 

 

Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska