2020-09-28     Libuszy, Wacławy, Wacława     "Na upływ czasu narzekają najpierw ci, którzy czynią z niego najgorszy użytek" - Jean de la Bruyere    

ZBLIŻA SIĘ NOWY ROK SZKOLNY

SP1 w Szczawnicy


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły.

Zbliża się 1 września, dzień początku roku szkolnego. Zawsze czekamy na nowy szkolny rok z nadzieją na owocną współpracę i skuteczną naukę naszych uczniów w połączeniu z realizacją wielu planów pracy szkoły, które pozwalają uczyć się poprzez działanie, tworzenie i zabawę.

Dzisiaj nie mamy pewności, jak będzie przebiegała nauka w nadchodzącym roku szkolnym. Przygotowujemy się do nauki stacjonarnej w szkole, z wieloma zmianami w organizacji i sposobach zachowania się. Nie możemy także wykluczyć okresów nauki zdalnej dla części lub nawet wszystkich uczniów. Wszelkie nasze uzgodnienia, zarządzenia Dyrektora Szkoły i decyzje nauczycieli i pracowników szkoły oparte będą o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe rozwiązania będą komunikowane Rodzicom za pomocą strony www.sp1.szczawnica.pl, dziennika elektronicznego Vulcan oraz przez konta uczniów w OFFICE 365, głównie w aplikacji TEAMS.

Podam kilka informacji:

1.       Do szkoły przychodzić będą mogły wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji. Przestrzegać będziemy procedur na wypadek wystąpienia złego samopoczucia dziecka w szkole,

2.       Ograniczymy kontaktowanie się osób na terenie szkoły poprzez:

·         Ograniczenie wstępu do szkoły osób innych niż uczniowie i nauczyciele (obsługa), do przypadków naprawdę koniecznych,

·         Wyznaczymy różne godziny przychodzenia do szkoły i wychodzenia ze szkoły dla określonych grup uczniów,

·         Uruchomimy stałe, drugie wejście do szkoły od strony Sali gimnastycznej dla klas 1ab i 4ab

·         Dana klasa uczyć się będzie (z małymi wyjątkami) w tej samej Sali przez cały dzień,

·         Nie będzie wspólnie spędzanych przerw na korytarzach,

·         Organizować będziemy codzienne spacery na świeżym powietrzu dla wszystkich klas w szkole,

·         Nie będziemy organizować apeli szkolnych z udziałem wszystkich uczniów

3.       Ograniczymy ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa poprzez:

·         Częstą dezynfekcję pomieszczeń szkoły,

·         Częste mycie i dezynfekowanie rąk przez wszystkie osoby przebywające w szkole,

·         Używanie maseczek i przyłbic w czasie przebywania na korytarzach i przemieszczania się w częściach wspólnych szkoły,

·         Dbanie o utylizację zużytych maseczek i niepozostawianie ich przez uczniów na meblach szkolnych – wyrzucanie ich do ściśle określonych pojemników,

·         Częste wietrzenie klas i innych pomieszczeń szkoły,

4.       Ustalimy skuteczne metody nauki zdalnej, jeśli zajdzie jej potrzeba. Dlatego:

·         Prosimy o sprawdzenie sprawności sprzętu komputerowego w domach uczniów,

·         Zaopatrzenie się koniecznie w mikrofony i kamerki do komputerów,

·         Sprawdzenie łączności internetowej w domach uczniów,

·         Zaopatrzenie się w odpowiednią liczbę komputerów w przypadku kilkorga dzieci w rodzinie,

O konieczności tych działań pisałem do Państwa w dzienniku elektronicznym jeszcze przed wakacjami.

5.       Pracujemy nad nową stroną internetową szkoły. Do czasu jej uruchomienia proszę korzystać z dotychczasowej. Modernizacji uległy również TEAMS-y i w ciągu najbliższych dni wychowawcy nadeślą na dziennik elektroniczny nowe loginy uczniów wraz z hasłami tymczasowymi potrzebnymi do pierwszego logowania.

Wszystkie uregulowania będą Państwu przekazywane sukcesywnie i w zależności od zmieniającej się sytuacji.

Proszę też o zapoznawanie się z przekazami ogólnopolskimi publikowanymi przez MEN w internecie. Wiele z nich udostępniamy na naszym facebooku.

Życzę zdrowia i czekam na Państwa dzieci 1 września w szkole.

Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły

Autor: Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły
Wyswietlen: 1341940
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska