2021-03-04     Adrianny, Kazimierza, Wacława     "Tylko Bóg jest oparciem dla wszystkich wartości, tylko On nadaje ostateczny sens naszej ludzkiej egzystencji." - Jan Paweł II    

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZCZAWNICY

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Szanowni Państwo,

Miasto i Gmina Szczawnica po raz kolejny podpisało porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Sanacja" w Szczawnicy. Przychodnia ma świadczyć opiekę stomatologiczną dla dzieci z terenu Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek. Świadczenia finansowane są z budżetu gminy.

Ze świadczeń stomatologicznych mogą bezpłatnie korzystać dzieci i młodzież, w pierwszej kolejności przyjmowani będą pacjenci z bólem zęba i zaawansowaną próchnicą. NZOZ w ramach porozumienia będzie prowadził także nieodpłatne przeglądy stomatologiczne dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Procedura wymaga złożenia przez rodzica oświadczenia, którego wzór zamieszczam w załączniku poniżej.

Podpisane oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do piątku 27.11.2020. do godz. 10:00. Można zrobić skan i nadesłać na sekretariat@sp1.szczawnica.pl


WZÓR OŚWIADCZENIA

Autor: Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły
Wyswietlen: 1412343
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Komunikaty
Zastępstwa
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska