2021-06-16     Aliny, Anety, Benona     "Zachęcam was jedynie, abyści coraz bardziej się doskonalili i starali spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami". św. Paweł, Pierwszy list do Tesaloniczan 4,11    

TWORZENIE KLAS W SP nr 2

W wyniku deklaracji rodziców uczniów, od nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 powstają klasy VII, IV oraz klasa pierwsza zrekrutowana z uczniów z obwodu SP2. 

INFORMACJA TUTAJ

Autor: Dyrektor Szkoły - Paweł Sypek
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska