2021-06-16     Aliny, Anety, Benona     "Zachęcam was jedynie, abyści coraz bardziej się doskonalili i starali spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami". św. Paweł, Pierwszy list do Tesaloniczan 4,11    

OSTATNIE WYWIADÓWKI

Końcowe spotkania z rodzicami i przedstawienie przewidywanych ocen rocznych odbędą się w dniach:

- dla klas IV - VI w dniu 6 czerwca o godz. 16:00

- dla klas I - III w dniu 12 czerwca o godz. 16:00

W przypadku braku możliwości przybycia, rodzic powinien skontaktowac się z wychowawcą klasy (koniecznie).

Autor: Paweł Sypek
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska