2021-06-16     Aliny, Anety, Benona     "Zachęcam was jedynie, abyści coraz bardziej się doskonalili i starali spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami". św. Paweł, Pierwszy list do Tesaloniczan 4,11    

KLASYFIKACJA ROCZNA - KOMUNIKAT

Zgodnie z par. 62, pkt. 1 i 4 Statutu Szkoły zapraszamy rodziców na spotkania w dniu otwartym 7 czerwca, w czwartek na godz. 15:30 (kl.I-III) oraz godz. 16:00 (kl.IV-VII), na których wychowawcy przedstawią przewidywane oceny klasyfikacyjne. Rodzice, którzy nie będą mogli wziąć udziału w tych spotkaniach, zgodnie z par. 62, pkt.5 Statutu,powinni skontaktować się z wychowawcami najpóźniej do poniedziałku 11 czerwca. Prosze o kontakt osobisty i również korzystanie z kanałów korespondencji dziennika elektronicznego. 

Autor: Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska