2021-06-16     Aliny, Anety, Benona     "Zachęcam was jedynie, abyści coraz bardziej się doskonalili i starali spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami". św. Paweł, Pierwszy list do Tesaloniczan 4,11    

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/2020


Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska