2021-06-16     Aliny, Anety, Benona     "Zachęcam was jedynie, abyści coraz bardziej się doskonalili i starali spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami". św. Paweł, Pierwszy list do Tesaloniczan 4,11    

KIEDY DO SZKOŁY ???

Do wtorku (7.04.) nie podano decyzji, co do powrotu uczniów i nauczycieli do szkół. Jednak najbardziej prawdopodobnym jest przedłużenie koniecznej izolacji domowej i kontynuowanie zdalnego nauczania. O wszelkich decyzjach będę informował na bieżąco.

Autor: Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska