2019-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> Szkolny Samorząd Uczniowski

Samorząd – według Janusza Korczaka –

„to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku”

 

CELE DZIAŁANIA, PLAN PRACY I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

 


 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


 

Przewodnicząca – Kinga Moskalik

 Zastępca – Anna Różana

 Sekretarz – Diana Słowik

Łącznik z mediami społecznościowymi – Julia Naglik

 Rzecznik praw ucznia – Jakub Hamerski

Rzecznik spraw szkolnych – Adrianna Wiercioch

 

  

OPIEKUN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolny 2018/2019 pełnić będzie

pani Bogumiła Adamczyk.

 

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I

Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

II

Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

III

Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

IV

Organizowanie imprez kulturalnych:

apele i akademie okolicznościowe,

imprezy sportowe,

dyskoteki.

V

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.

VI

Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

VII

Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół.

 

 

 

Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska