2020-08-10     Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill    
Strona główna -> O szkole -> Szkolny Samorząd Uczniowski

Samorząd – według Janusza Korczaka –

„to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku”

 

CELE DZIAŁANIA, PLAN PRACY I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

 

 


 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


 

Przewodnicząca – Kinga Moskalik

 Zastępca – Anna Ciesielka

 Sekretarz – Anna Różana

Łącznik z mediami społecznościowymi – Karolina Gleń

 Rzecznik praw ucznia – Mateusz Tokarczyk

Rzecznik spraw szkolnych – Patrycja Wierzbicka

 

  

OPIEKUN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolny 2019/2020 pełnią:

pani Bogumiła Adamczyk i pani Anna Manowska

 

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I

Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

II

Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

III

Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

IV

Organizowanie imprez kulturalnych:

apele i akademie okolicznościowe,

imprezy sportowe,

dyskoteki.

V

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.

VI

Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

VII

Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół.

 

 

 

Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska