2021-08-05     Emila, Karoliny, Kary     "Jeżeli gnębi nas poczucie samotnosći to zank, że nasze oddanie się Bogu pozostawia wiele do życzenia." - ks. Tadeusz Olszański    
Strona główna -> O szkole -> Pedagog Szkolny

  

PEDAGOG SZKOLNY

Małgorzata Dziubińska - Błażusiak

   

 

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego

 

   

 

Godziny pracy

Dostępność dla rodziców

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 14.30

9.00 – 10.30

WTOREK

7.00 – 13.30

9.00 – 9.40

ŚRODA

7.00 – 14.30

10.00 – 10.35

CZWARTEK

9.30 – 14.30

------

PIĄTEK

11.00 – 14.30

11.00 – 12.30

 

 

⃰ wywiadówki, otwarte czwartki  od 15.30

  w razie pilnej potrzeby po telefonicznym umówieniu się  182622601 wew.29

 

 


  

 

FORMY POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PEDAGOGA:

 

 1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, ryzyko dysleksji) wg programu terapeutyczno – edukacyjnego „ORTOGRAFFITI”.
 2. Zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w nauce.
 3. Zajęcia dla uczniów z objawami nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeniami koncentracji uwagi.
 4. Zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe w klasach.
 5. Udzielanie wsparcia i porad uczniom w ich codziennych problemach.
 6. Konsultacje dla rodziców.

 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z nauką, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

-   trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka

-   problemy z zachowaniem dziecka

-   problemy dziecka z rówieśnikami

 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

 

Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska