2021-01-17     Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach    
Strona główna -> Kontakt -> Informacje ogólne o Szkole

Siedziba szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Główna 12

34 - 460 Szczawnica

telefon/fax: (0 - 18) 262 26 01

 

Organ prowadzący:

Miasto i Gmina Szczawnica

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

Obwód szkoły:

Szczawnica Wyzna i Centrum (ul. Główna do nr 30, Park Dolny)

 

Dyrektor:

mgr Paweł Sypek

 

Wicedyrektor:

mgr Ewa Słowik - Różana

 

Sekretarz szkoły:

Wiesława Ciesielka

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek

730 - 1530

 

e - mail

Dyrektor: dyrektor@sp1.szczawnica.pl

Szkoła: sekretariat@sp1.szczawnica.pl

 

Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska