2021-07-25     jakuba, Krzysztofa, Walentyny        
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 2 3 4 z 12
30.06.2020WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
  Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia za darmo poza podręcznikami do religii (w klasach 1-8) i do j. niemieckiego (w klasach 4-6), które należy samodzielnie dokupić. Wykaz podręczni...
07.04.2020KIEDY DO SZKOŁY ???
Do wtorku (7.04.) nie podano decyzji, co do powrotu uczniów i nauczycieli do szkół. Jednak najbardziej prawdopodobnym jest przedłużenie koniecznej izolacji domowej i kontynuowanie zdalnego nauczania. O wszelkich decyzjach będę informował na bieżąco.
19.09.2019EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/2020
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  2019/2020  ...
05.06.2018KLASYFIKACJA ROCZNA - KOMUNIKAT
Zgodnie z par. 62, pkt. 1 i 4 Statutu Szkoły zapraszamy rodziców na spotkania w dniu otwartym 7 czerwca, w czwartek na godz. 15:30 (kl.I-III) oraz godz. 16:00 (kl.IV-VII), na których wychowawcy przedstawią przewidywane oceny klasyfikacyjne. Rodzice, którzy nie będą mogli wziąć udziału w tych spotkaniach, zgodnie z par. 62, pkt.5 Statutu,powinni skontaktować się z wychowawcami najpóźniej do poniedziałku 11 czerwca. Prosze o kontakt osobisty i również korzystanie z kanałów korespondencji dziennika elektronicznego. 
27.03.2018PO ŚWIĘTACH - ZAPRASZAMY
5 kwietnia , w czwartek, organizujemy następujące spotkania:Dzień otwarty - 15:30 - 16:30 - wszyscy wychowawcy i nauczyciele, zapraszamy rodziców.16:00 - spotkanie Rady Rodziców (zarząd + komisja rewizyjna + chętni przedstawiciele klas)16:30 - spotkanie rodziców klas piątych, temat: "zielona szkoła" oraz sprawy bieżące - wychowawcy kl.5
18.12.2017ŚWIETLICA W CZWARTEK
Z uwagi na świąteczne spotkanie pracowników szkoły w czwartek 21 grudnia, prosimy rodziców, aby w miarę mozliwości odebrali dzieci ze światlicy do godz. 13:30. Dziękujemy.
04.12.2017DZIEŃ OTWARTY
7 grudnia, w czwartek, w godzinach 15:30 - 16:30, w ramach tzw. "dnia otwartego" rodzice mogą się spotkac z nauczycielami w sprawie wyników  w nauce oraz zachowania uczniów naszej szkoły. 
02.06.2017OSTATNIE WYWIADÓWKI
Końcowe spotkania z rodzicami i przedstawienie przewidywanych ocen rocznych odbędą się w dniach:- dla klas IV - VI w dniu 6 czerwca o godz. 16:00- dla klas I - III w dniu 12 czerwca o godz. 16:00W przypadku braku możliwości przybycia, rodzic powinien skontaktowac się z wychowawcą klasy (koniecznie).
11.04.2017TWORZENIE KLAS W SP nr 2
W wyniku deklaracji rodziców uczniów, od nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 powstają klasy VII, IV oraz klasa pierwsza zrekrutowana z uczniów z obwodu SP2. INFORMACJA TUTAJ
27.02.20172 MARCA - DZIEŃ OTWARTY
...
Strony : 2 3 4 z 12
Liczba gości :