2021-07-25     jakuba, Krzysztofa, Walentyny        
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 2 3 4 6 7 8 z 12
30.03.2015PRZERWA ŚWIĄTECZNA
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przerwa świąteczna w zajęciach szkolnych trwa od 2 - 7 kwietnia 2015 r. Ostatnim dniem nauki przed Świętami Wielkanocnymi jest wtorek 31 III, (w środę 1 IV  również dzien wolny z powodu sprawdzianu szóstoklasistów), natomiast pierwszym dniem nauki po świętach jest środa (8 IV)
19.03.2015KOMUNIKAT Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 18 MARCA 2015 R.
RELACJA Z ZEBRANIA
12.03.2015ZEBRANIE RADY RODZICÓW 18 MARCA
Rada Rodziców zaprasza swoich członków (rówież przedstawicieli "trójek klasowych") na spotkanie w dniu 18 marca br, o godz. 16:00. Tematyka obejmie sprawy bieżące, wnioski i zapytania w sprawie bieżącej działalności szkoły, podsumowanie organizacji balu karnawałowego. Również ze swojej strony zapraszam wszystkich na spotkanie.
02.03.20155 MARCA - DZIEŃ OTWARTY
Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, zapraszamy rodziców do kontaktu w sprawach nauki i wychowania uczniów.
28.01.2015WYWIADÓWKI 29 STYCZNIA
Zapraszamy wszystkich rodziców na wywiadówki po pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015, które rozpoczna się w czwartek, 29 stycznia o godz. 15:30.
08.01.20158 STYCZNIA - DZIEŃ OTWARTY
Zapraszamy zainteresowanych rodziców w godzinach 15:30 - 16:30
17.12.2014PRZERWA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNA
Informacja o terminie przerwy świąteczno - noworocznej.
04.12.20148 GRUDNIA -SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH I PEŁNEGO SKŁADU RADY RODZICÓW
W dniu 8 grudnia 2014 roku o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie pełnego składu Rady Rodziców i "trójek klasowych" naszej szkoły z rodzicami uczniów szczawnickiego Gimnazjum. Tematem spotkania będzie organizacja II Wspólnego Balu Karnawałowego naszych szkół. Ze względu na powagę tematu i konieczność podjęcia wielu działań proszę wszystkich o niezawodne przybycie. 
27.10.2014W ŚRODĘ 29 PAŹDZIERNIKA - SPOTKANIE RADY RODZICÓW
W najbliższą środę o godz. 16:00 odbędzie się kolejne spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły. Przewodnicząca RR oraz Dyrektor Szkoły zapraszają wszystkich przedstawicieli klasowych rad rodziców.
15.09.2014DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Szczawnica, 12.09.2014. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: 1.      Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., Art. 74 2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186, poz.1245). Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 14 października 2014 Święto Edukacji Narodowej - Przyrzeczenie  klas pierwszych 10 listopada 2014 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 i 5 stycznia 2015 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 kwietnia 2015 Sprawdzian dla klas VI-tych / dzień wolny od zajęć 5 czerwca 2015 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych marzec 2015 Rekolekcje Wielkopostne - 3 dni § 5.1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego daje kompetencje dyrektorowi szkoły do ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Ustalone przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych nie wymagają odpracowania. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoła zorganizuje opiekę nad uczniami, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu - dyżur świetlicy szkolnej w miarę potrzeb. Dyrektor Paweł Sypek
Strony : 2 3 4 6 7 8 z 12
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska