2021-07-25     jakuba, Krzysztofa, Walentyny        
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 3 4 5 7 8 9 z 12
08.09.2014PIERWSZE SPOTKANIA Z RODZICAMI
17 września o godzinie 15:30 rozpoczna się, pierwsze w tym roku szkolnym, spotkania z rodzicami. W porządku zebrań przewidujemy wybory Klasowych Rad Rodziców, delegatów klas do Szkolnej Rady Rodziców i składu jej Zarzadu. Zapoznamy również Państwa z wprowadzanym właśnie w naszej szkole Dziennikiem Elektronicznym.
05.09.2014ŚWIETLICA PO WERYFIKACJI - LISTA WYCHOWANKÓW
LISTY WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY 2014/2015 Weryfikacja wniosków na świetlicę spowodowana jest koniecznością uwzględnienia potrzeb najmłodszych uczniów. Uwzględniono kompletne wnioski z zastosowaniem podanych kryteriów. Obecność na zajęciach świetlicowych w najbliższym tygodniu pokaże, czy możliwe będzie włączenie uczniów z listy rezerwowej.LISTA WYCHOWANKÓW
02.09.2014ŚWIETLICA SZKOLNA - UWAGA !!!
W związku z dużą liczbą wniosków rodziców o zapisanie uczniów klas pierwszych do świetlicy szkolnej informuję, że do piątku (5.09.2014) zostanie przeprowadzona weryfikacja w celu objęcia opieką  świetlicową uczniów w najwyższym stopniu spełniających kryteria przyjęć. Przypominam, że głównym kryterium jest wiek dziecka i mozliwość opieki przez rodzica, a więc jego praca zawodowa. Świetlica szkolna może objąć opieką do 75 wychowanków.
17.06.2014UWAGA
Proszę o zwrócenie uwagi na podręczniki do kl. III /pomyłka i zmiana 17 czerwca/
16.06.2014PODRĘCZNIKI 2014/2015
Zamieszczamy wykaz podręczników, które obowiązywać będą w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015. Nie zawiera on podręczników do klasy pierwszej, których wprowadzenie oparte będzie o rządowy program bezpłatnych podręczników.Podręczniki do religii, szczególnie dla klas szóstych prosze skonsultować we wrzesniu z katechetami (różnice między starą i nową edycją).
13.06.201416.06. - SPOTKANIA Z RODZICAMI
Informuję, że 16 czerwca o godz. 15:30 rozpoczną się spotkania z rodzicami poszczególnych klas (za wyjątkiem klas piątych), których celem jest poinformowanie o przwidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uzyskanych przez uczniów w mijającym roku szkolnym. O godz. 16:00 w świetlicy szkolnej rozpoczniemy spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do klas "0" (zerówek).
23.04.2014KOMUNIKAT - REKRUTACJA
Decyzje dotyczące przyjęcia do klas pierwszych uczniów spoza rejonu SP1 (Szlachtowa, Jaworki) będa mogły zostać podjęte dopiero po ukończeniu procedury zatwierdzania organizacji roku szkolnego 2014/2015 przez organ prowadzący, trwającej do końca maja.
19.04.2014WYWIADÓWKI - 24 KWIETNIA
Przypominamy, że 24 kwietnia (czwartek) o godz. 15:30 rozpoczną sie wywiadówki poszczególnych klas. Wszystkich rodziców zapraszamy do sal lekcyjnych swoich dzieci.
10.04.2014PO ŚWIĘTACH - ZEBRANIE RADY RODZICÓW
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 1 zwołuje zebranie Rady Rodziców (przedstawiciele każdej klasy) w dniu 23 kwietnia o godz. 16:00 w świetlicy szkolnej.
19.02.201427 LUTEGO 2014 SPOTKANIE RODZICÓW
SZANOWNI RODZICE wszystkich dzieci urodzonych w 2007, 2008, 2009r i zamieszkałych na terenie Szczawnicy. Zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2014r. o godz.16.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły - ul. Główna 12. Tematem spotkania będzie realizacja spełniania od 1 września 2014r.  obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego.   Dyrektor Szkoły : Paweł Sypek
Strony : 3 4 5 7 8 9 z 12
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska