2020-08-10     Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill    
Strona główna -> Dla Ucznia i Rodzica -> Biblioteka i czytelnictwo -> Materiały -> DARMOWY ELEMENTARZ DO KLAS 1 - 3 I PODRĘCZNIKI DO KLAS 4 - 6

SZKOLNY REGULAMIN
DOTYCZĄCY DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
DO KLAS 1 - 5:

 

I

Uczeń otrzymuje komplet podręczników i ćwiczeń na dany rok szkolny.

II

Każdy podręcznik zawiera pieczątkę biblioteki i nr inwentarzowy.

III

Uczeń zobowiązuje się zwrócić podręczniki nauczycielowi danego przedmiotu w wyznaczonym przez niego czasie.

IV

Poszczególne części elementarza w klasach 1-3 oraz podręczników do matematyki i przyrody w kl. 4-5 będą zbierane po zakończeniu omawiania.

V

Ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.

VI

Za podręcznik zniszczony uznaje się: zalany, potargany, źle sklejony lub inny uniemożliwiający korzystanie przez kolejnych uczniów.

VII

Podręczniki należy podpisać i oprawić (nie wolno oprawiać w okładki samoprzylepne).

VIII

Podpisanie listy odbioru podręczników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 


UWAGA!

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klas 1 - 3

 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klas 4 - 5

 

 

WRÓĆ...

 

Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska