2019-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    

Przedstawiliśmy fragmenty tekstu noweli Henryka Sienkiewicza "Sachem".


2 września przywitaliśmy nowy rok szkolny 2019/20.


WITAJ SZKOŁONowy Rok Szkolny 2019/2020 przed nami. Rozpoczniemy go 2 września możliwością uczestnictwa we mszy św. w kościele parafialnym o godzinie 8:00. Następnie, po przejściu do szkoły, około godz. 9:00, spotkamy się na szkolnym podwórku i zainaugurujemy uroczyście nowy rok szkolny. 

Szczególnie serdecznie zapraszamy naszych nowych uczniów klas pierwszych i oddziału zerowego. Przyjmiemy Was do naszej szkolnej społeczności z przekonaniem, że będziecie się wśród nas dobrze czuli i korzystali z możliwości zdobywania wiedzy.


Po pierwszym etapie rekrutacji publikujemy listę zakwalifikowanych do świetlicy. Drugi etap rekrutacji odbedzie się we wrześniu.

ŚWIETLICA


Zamieszczamy WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2019 - 2020. Uczniowie otrzymają podręczniki bezpłatnie za wyjątkiem poręcznika do religii we wszystkich klasach oraz podręcznika do języka niemieckiego w klasach 4 - 6, które to podręczniki rodzice musza zakupić we własnym zakresie.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW


„… Lato wysłało po nas swój dywan latający.
Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem.
Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało
I nasze wyczekane wakacje zawołało…”„…Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?...”

18 czerwca uroczyście pożegnaliśmy ósmoklasistów. W akademii wzięli udział tegoroczni absolwenci, ich rodzice, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, przedstawiciele poszczególnych klas oraz uczniowie klasy 6a, którzy w następnym roku będą kontynuować naukę w  Szkole Podstawowej nr 2.  
ZAPISY NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ŚWIETLICA

Rodzice i opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z regulaminem i zasadami rekrutacji, pobranie formularza zgłoszenia i złożenie go w sekretariacie szkoły do dnia 17.06.2019 r.
Listy dzieci zakwalifikowanych do świetlicy umieszczone zostaną na stronie szkoły do dnia 30 lipca 2019 r.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ŚWIETLICY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICYULOTKA 1

PEŁNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Ulotki informacyjne zostały rozdane uczniom klasy ósmej z prośbą o wręczenie ich rodzicom.


1 [2]
Komunikaty
Zastępstwa
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska