2020-09-28     Libuszy, Wacławy, Wacława     "Na upływ czasu narzekają najpierw ci, którzy czynią z niego najgorszy użytek" - Jean de la Bruyere    
Strona główna -> Aktualności -> Archiwum -> Archiwum wiadomości
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 2 3 4 z 91
29.08.20202020/2021
Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice !!!1 września rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Właśnie w najbliższy wtorek o godz. 8:00 odprawiona zostanie Msza św. w kościele parafialnym w intencji społeczności szczawnickich szkół.Mając nadzieję na bezdeszczową aurę, planujemy spotkania na szkolnym podwórku w następującym porządku:godz. 9:00 - klasy I - IIIgodz. 10:00 - klasy IV, V i VIIIgodz. 11:00 - klasy VI i VIIPrzewidujemy także spotkania wychowawców w klasach./Proszę o zaopatrzenie się w maseczki lub przyłbice/Od środy rozpoczynamy naukę w szkole. Mój wniosek o prowadzenie częściowo zdalnego nauczania, początkowo dla klas 6 i 7 otrzymał negatywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zasady zachowania są szeroko omawiane w mediach a szczegóły przedstawiam poniżej w postaci projektów Zarządzeń Dyrektora SP1, które wejdą w życie 1.09.2020 r.ORGANIZACJA PRACY SZKOŁYWARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKOŁYRegulaminy pracy biblioteki, świetlicy oraz stołówki szkolnej wprowadzone zostaną na początku roku szkolnego.W miarę rozwoju sytuacji i zaistnienia potrzeby innej organiazacji pracy,opublikuję zasady dotyczące szczegółów takiej organizacji. Dyrektor Szkoły - Paweł Sypek
19.08.2020ZBLIŻA SIĘ NOWY ROK SZKOLNY
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły. Zbliża się 1 września, dzień początku roku szkolnego. Zawsze czekamy na nowy szkolny rok z nadzieją na owocną współpracę i skuteczną naukę naszych uczniów w połączeniu z realizacją wielu planów pracy szkoły, które pozwalają uczyć się poprzez działanie, tworzenie i zabawę. Dzisiaj nie mamy pewności, jak będzie przebiegała nauka w nadchodzącym roku szkolnym. Przygotowujemy się do nauki stacjonarnej w szkole, z wieloma zmianami w organizacji i sposobach zachowania się. Nie możemy także wykluczyć okresów nauki zdalnej dla części lub nawet wszystkich uczniów. Wszelkie nasze uzgodnienia, zarządzenia Dyrektora Szkoły i decyzje nauczycieli i pracowników szkoły oparte będą o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe rozwiązania będą komunikowane Rodzicom za pomocą strony www.sp1.szczawnica.pl, dziennika elektronicznego Vulcan oraz przez konta uczniów w OFFICE 365, głównie w aplikacji TEAMS. Podam kilka informacji: 1.       Do szkoły przychodzić będą mogły wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji. Przestrzegać będziemy procedur na wypadek wystąpienia złego samopoczucia dziecka w szkole, 2.       Ograniczymy kontaktowanie się osób na terenie szkoły poprzez: ·         Ograniczenie wstępu do szkoły osób innych niż uczniowie i nauczyciele (obsługa), do przypadków naprawdę koniecznych, ·         Wyznaczymy różne godziny przychodzenia do szkoły i wychodzenia ze szkoły dla określonych grup uczniów, ·         Uruchomimy stałe, drugie wejście do szkoły od strony Sali gimnastycznej dla klas 1ab i 4ab ·         Dana klasa uczyć się będzie (z małymi wyjątkami) w tej samej Sali przez cały dzień, ·         Nie będzie wspólnie spędzanych przerw na korytarzach, ·         Organizować będziemy codzienne spacery na świeżym powietrzu dla wszystkich klas w szkole, ·         Nie będziemy organizować apeli szkolnych z udziałem wszystkich uczniów 3.       Ograniczymy ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa poprzez: ·         Częstą dezynfekcję pomieszczeń szkoły, ·         Częste mycie i dezynfekowanie rąk przez wszystkie osoby przebywające w szkole, ·         Używanie maseczek i przyłbic w czasie przebywania na korytarzach i przemieszczania się w częściach wspólnych szkoły, ·         Dbanie o utylizację zużytych maseczek i niepozostawianie ich przez uczniów na meblach szkolnych – wyrzucanie ich do ściśle określonych pojemników, ·         Częste wietrzenie klas i innych pomieszczeń szkoły, 4.       Ustalimy skuteczne metody nauki zdalnej, jeśli zajdzie jej potrzeba. Dlatego: ·         Prosimy o sprawdzenie sprawności sprzętu komputerowego w domach uczniów, ·         Zaopatrzenie się koniecznie w mikrofony i kamerki do komputerów, ·         Sprawdzenie łączności internetowej w domach uczniów, ·         Zaopatrzenie się w odpowiednią liczbę komputerów w przypadku kilkorga dzieci w rodzinie, O konieczności tych działań pisałem do Państwa w dzienniku elektronicznym jeszcze przed wakacjami. 5.       Pracujemy nad nową stroną internetową szkoły. Do czasu jej uruchomienia proszę korzystać z dotychczasowej. Modernizacji uległy również TEAMS-y i w ciągu najbliższych dni wychowawcy nadeślą na dziennik elektroniczny nowe loginy uczniów wraz z hasłami tymczasowymi potrzebnymi do pierwszego logowania. Wszystkie uregulowania będą Państwu przekazywane sukcesywnie i w zależności od zmieniającej się sytuacji. Proszę też o zapoznawanie się z przekazami ogólnopolskimi publikowanymi przez MEN w internecie. Wiele z nich udostępniamy na naszym facebooku. Życzę zdrowia i czekam na Państwa dzieci 1 września w szkole.Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły
12.08.2020ZAPISY DO SZKOLNEJ ŚWIETLICY
Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy można składać w sekretariacie do 26.08.2020 r., wypełniając wszystkie niezbędne dokumenty załączone poniżej (należy kliknąć w grafikę). Komisja rekrutacyjna rozpatrzy je 27.08.2020 r a nastepnie opublikujemy liste przyjętych.
12.08.2020LISTY PIERWSZOKLASISTÓW
Publikujemy listy naszych Pierwszaków. Kliknij w grafikę poniżej.
27.06.2020ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 były równie niezwykłe, jak on sam. Msza św. kończąca rok szkolny odbyła się w przeddzień po południu. Dziękujemy księżom katechetom za jej odprawienie.W piątek, 26 czerwca spotykaliśmy się w małych grupach już od godz. 8:00.
01.06.2020EGZAMINY 8-KLASISTÓW I ZMIANY W WYKAZIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH
Na podstawie rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami dokonuję zmiany dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020.Trzy dni wolne od zajęć dydaktycznych, w wyniku przeniesienia terminu egzaminów klas ósmych, zamiast 21,22 i 23 kwietnia, odbędą się 16, 17 i 18 czerwca 2020 roku. W tych dniach nie odbędą się również zajęcia opiekuńcze i konsultacje w klasach 0 - 7. Nauczyciele wypełniają w tych dniach obowiązki przewodniczących i członków zespołów nadzorujących egzaminy.Równocześnie przypominam, że dniem wolnym od zajęć szkolnych jest również 12 czerwca 2020 r., piątek po Bożym Ciele, dzień zaplanowany już we wrześniu, na początku roku szkolnego.LINK DO OGŁOSZENIA Z WRZEŚNIA 2019.
26.05.202026 MAJA - ŚWIĘTO NASZYCH MAM
DLA MAMY "Ze wszystkich kwiatów świata Chciałbym zerwać ... słońce. I dać je potem Tobie, Złociste i gorące. (...)"
20.05.2020ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE - WAŻNE KOMUNIKATY
Aby wejść na stronę informacji, kliknij w grafikę poniżej.
20.05.2020XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
BRAWO FABIAN!!!
20.05.2020BIBLIOTEKA DLA UCZNIA – PROPOZYCJI CIĄG DALSZY
Tym razem zapraszamy na strony, gdzie znajdziecie niektóre lektury, poezję oraz nagrania bajek.
Strony : 2 3 4 z 91
Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska